Richard Komžík, RNDr. CSc.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Stelárne oddelenie
Tel.: 052/7879141
Email: rkomzik@ta3.sk
Študijný a vedecký odbor: astronómia a astrofyzika, interagujúce dvojhviezdy, výpočtová technika, počítačové siete, programovacie jazyky


Dátum a čas: 26.1. 2022 12:26:05 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!