Fotogenický bolid nad Starou Lesnou


20. septembra 2019 o 21. hodine a 57. minúte svetového času zachytila digitálna bolidová kamera v Starej Lesnej prevádzkovaná v rámci Európskej bolidovej siete Astronomickým ústavom SAV jasný bolid takmer v zenite. Bolid bol zachytený aj 4 ďalšími stanicami Európskej bolidovej siete, čo umožnilo určiť jeho dráhu. Žiariť začal vo výške 104 km, skončil vo výške 55 km nad zemským povrchom pričom preletel v atmosfére dráhu dĺžky viac ako 68 km. Do zemskej atmosféry vstúpil rýchlosťou takmer 36 km za sekundu. Na obrázkoch je záznam z digitálnej bolidovej kamery zo Starej Lesnej (jasný bod vľavo je Mesiac) a priemet dráhy bolidu na zemský povrch. Vzhľadom na vstupnú rýchlosť a výšku koncového bodu dráhy, teliesko kompletne zhorelo v atmosfére.

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.
Astronomický ústav SAV

Tatranská Lomnica

Obrázky:


Záznam z digitálnej bolidovej kamery zo Starej Lesnej (jasný bod vľavo je Mesiac)Priemet dráhy bolidu na zemský povrch
Dátum a čas: 17.6. 2024 03:56:38 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!