•  
EnglishEnglish

Slovenský národný komitét astronomický
pri Medzinárodnej astronomickej únii (IAU)


Komitét

 • Predseda: Mgr. Martin Vaňko, PhD.
  	Adresa: 
  	Astronomický ústav SAV, v. v. i. 
  	P.O.Box 18 Tatranská Lomnica
  	05960 Vysoké Tatry
  	Slovenská republika
  
 • Podpredseda: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
  	Adresa: 
  	Prírodovedecká fakulta
  	Univerzita P. J. Šafárika
  	Park Angelinum 9
  	040 01 Košice
  	Slovenská republika
  
 • Tajomník: Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD.
  	Adresa: 
  	Astronomický ústav SAV, v. v. i. 
  	P.O.Box 18 Tatranská Lomnica
  	05960 Vysoké Tatry
  	Slovenská republika
  
 • Členovia:
  • RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.
  • doc. RNDr. Leonard Kornoš, CSc.
  • Mgr. Július Koza, PhD.
  • doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Aktivity pre verejnosť

 • Národný koordinátor aktivít pre verejnosť: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
  	Adresa: 
  	Prírodovedecká fakulta
  	Univerzita P. J. Šafárika
  	Park Angelinum 9
  	040 01 Košice
  	Slovenská republika
  

Novinky/oznamy


Zápisy zo stretnutí komitétu a výročné správyDátum a čas: 1.6. 2023 10:57:51 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!