Vedecká rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

 • Predseda
  • RNDr. Aleš Kučera, CSc. - Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie fyziky Slnka
 •  
 • Podpredseda
  • RNDr. Theodor Pribulla, CSc. - Astronomický ústav SAV, v. v. i., Stelárne oddelenie
 •  
 • Členovia
  • Ing. Ján Baláž, PhD. - Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Košice
  • RNDr. Mária Hajduková, PhD. - Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie medziplanetárnej hmoty
  • Mgr. Marek Husárik, PhD. - Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie medziplanetárnej hmoty
  • Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD. - Oddelenie astronómie a astrofyziky, Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
  • Ing. Hana Meszárosová, PhD. - Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov, Česká republika
  • RNDr. Luboš Neslušan, CSc. - Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie medziplanetárnej hmoty
  • RNDr. Ján Rybák, CSc. - Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie fyziky Slnka
  • Mgr. Natalia Shagatova, PhD. - Astronomický ústav SAV, v. v. i., Stelárne oddelenie
  • Mgr. Pavol Schwartz, PhD. - Astronomický ústav SAV, v. v. i., Oddelenie fyziky Slnka
  • RNDr. Augustín Skopal, DrSc. - Astronomický ústav SAV, v. v. i., Stelárne oddelenie
  • Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. - Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, Astronomický ústav, Česká republika

  Funkčné obdobie tejto Vedeckej rady: od 1.6.2021 do 31.5.2025Dátum a čas: 1.6. 2023 10:11:23 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!