Sergio Javier González Manrique, Dr. 
  
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry
Oddelenie: Oddelenie fyziky Slnka
Tel.: 052/7879137
Email: smanrique@ta3.sk


Dátum a čas: 28.1. 2023 01:55:51 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!