Mária Hajduková, RNDr. PhD.
  
Pracovisko: Oddelenie medziplanetárnej hmoty AsÚ SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava
Oddelenie: Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tel.: 052/7879186
Email: astromia@savba.sk


Dátum a čas: 19.8. 2022 16:35:12 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!