Dušan Tomko, Mgr. PhD.
  
Adresa pracoviska: Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská Lomnica
Oddelenie: Oddelenie medziplanetárnej hmoty
Tel.: 052/7879126
Email: dtomko@ta3.sk
Študijný a vedecký odbor: astronómia, kométy, dynamika malých telies


Dátum a čas: 28.10. 2021 07:53:10 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!